Eva Hurníková

Absolvované kurzy a školení

  • Neurac 1, Neurac 2 (2010 - 2012)
  • Kurz mobilizace žeber dle Mojžíšové (2003)
  • Měkké a mobilizační techniky (2001)
  • Diagnostika a terapie posturální instability (1997)
  • Atest manuální lymfodrenáže (1994)