Dagmar Palová

Absolvované kurzy a školení 

  • Certifikovaný kurz Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (2015 )
  • Měkké a mobilizační techniky (2005)
  • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie (2003)